بسته های تبلیغاتی

با 6 بسته تبلیغاتی ، شما میتوانید بسته تبلیغاتی مناسب خود را انتخاب کنید.

بسته های تبلیغاتی پیام کوتاه
با خرید بسته های پیام کوتاه شما میتوانید آخرین خودروهای اضافه شده به سیستم را در تلفن همراه خود مشاهده نمایید.

پیام کوتاه یک ماهه

 


امکانات بسته :

 • آگهی در سایت
 • 30 روز
 • 20 پیام کوتاه در ماه
 • نوع پیام کوتاه : کلی
۱۰,۰۰۰ تومان

پیام کوتاه سه ماهه

 


امکانات بسته :

 • آگهی در سایت
 • 90 روز
 • 50 پیام کوتاه در ماه
 • نوع پیام کوتاه : جزئی
۳۰,۰۰۰ تومان

پیام کوتاه شش ماهه

 


امکانات بسته :

 • آگهی در سایت
 • 180 روز
 • 100 پیام کوتاه در ماه
 • نوع پیام کوتاه : جزئی
۵۰,۰۰۰ تومان