بسته های تبلیغاتی

با 6 بسته تبلیغاتی ، شما میتوانید بسته تبلیغاتی مناسب خود را انتخاب کنید.

بسته های تبلیغاتی مجله
مشترک مجله شوید و آخرین خودروها و قیمت ها را در مجله مشاهده کنید .

بنر 6 ماهه

صفحه اصلی 


امکانات بسته :

  • تعداد شماره درخواستی : 0
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بنر 6 ماهه

صفحات داخلی


امکانات بسته :

  • تعداد شماره درخواستی : 0
۱۲۰,۰۰۰ تومان

بنر یکساله

صفحات داخلی 


امکانات بسته :

  • تعداد شماره درخواستی : 0
۲۰۰,۰۰۰ تومان