بسته های تبلیغاتی

با 6 بسته تبلیغاتی ، شما میتوانید بسته تبلیغاتی مناسب خود را انتخاب کنید.

رایگان
خودروی خود را به صورت آنلاین نمایش دهید.

ثبت نمایشگاه رایگان


شامل :

امکانات بسته :

  • آگهی در سایت
  • 365 روز
  • 100 خودرو
  • 5 عکس آنلاین
  • Spot Light
  • صفحه اختصاصی
  • ایمیل اختصاصی
  • نمایش در بخش انگلیسی